strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Monika Panfil
Data: 10/12/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: We mgle kilkakrotnie widzieliśmy mężczyzn z bronią i psami, podchodzących niemal pod okna. Nie sądzę, aby prawo zezwalało na używanie broni przy takiej widoczności. Wszystko to dzieje się na naszym prywatnym, nieogrodzonym terenie, gdzie często bawi się dziecko lub biegają psy. Co robić?

Odpowiedź:
Prawo do polowania reguluje ustawa 'Prawo łowieckie', patrz http://www.lowiecki.pl/gdansk/cietrzew/prawo/prawo_2ust.html.

Zgodnie z tą ustawą kraj podzielony jest na obwody łowieckie, które dzierżawią od nadleśnictw lub starostów koła łowieckie. Prawo do polowania nie jest związane z własnością ziemi, dlatego uprawnieni myśliwi mogą polować na terenie tzw. prywatnym. Warunki jakie muszą spełniać polując, opisuje rozporządzenie http://www.lowiecki.pl/gdansk/cietrzew/prawo/prawo_4.html.

Jeżeli podane wyżej zasady polowania są naruszane, w pierwszej kolejności skontaktowałbym się z zarządem koła łowieckiego dzierżawiącego ten obwód. Informacje i kontakt do koła można otrzymać we właściwym zarządzie okręgowym PZŁ, kontakty na http://www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www.pzlow.pl&_PageID=157&_CheckSum=106999687. Jeżeli kontakt z kołem nie przyniesie poprawy sytuacji, można złożyć skargę na koło w powołanym wyżej zarządzie okręgowym, który może zainicjować postępowanie dyscyplinarne wobec koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.