strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zenon Eineberg
Data: 10/12/2003
Publikacja: 25/08/2005
Pytanie: Proszę o wyjaśnienie kwestii dot. wykonywania polowania przez myśliwego, który nie posiada własnej broni, a tylko promesę na zakup broni.
Czy kolega myśliwy użyczając broń dla takiego myśliwego w celu odbycia polowania indywidualnego naruszył przepisy?

Odpowiedź:
Broń można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich. Pozwolenie wydaje się w ramach decyzji administracyjnej i o wydaniu takowej zainteresowany powinien być poinformowany jako jej strona i w momencie zakupu broni decyzja taka powinna być już prawomocna. Ponieważ promesę, a właściwie zgodnie z Art. 12 ust.3 ustawy zaświadczenie, wydaje się na podstawie tejże decyzji, to należy przyjąć, że osoba legitymująca się takim zaświadczeniem może być użyczobiorcą broni innego myśliwego, ponieważ pozwolenie na broń zostało jej już udzielone.
Jeżeli zaś w procedurze wydawania pozwolenia, której do końca nie znam, promesa wydawana jest przed wydaniem decyzji administracyjnej o udzieleniu pozwolenia, chociaż nie wiem co mogłoby być podstawą prawną takiej promesy, to wówczas osoba z taką promesą nie może być użyczobiorcą, bo pozwolenia na broń w rozumieniu postępowania administarcyjnego jeszcze nie otrzymała. Wszystko zależy więc od sposobu postępowania danej komendy policji. Sugerowałbym telefon do wydz. administracyjnego swojej komendy wojewódzkiej.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.