strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Seweryn
Data: 29/07/2011
Publikacja: 30/07/2011
Pytanie: Zarząd KŁ chce przedstawić na WZ projekt uchwały (do zatwierdzenia). Projekt przewiduje wydzielenie w obwodzie dzierżawionym przez Koło dwóch łowisk gdzie nie będzie wolno polować członkom Koła, a gdzie będą mogli tylko polować indywidualnie i zbiorowo myśliwi cudzoziemscy. Czy taka uchwała, jeśli zostanie zatwierdzona przez Walne, nie będzie ograniczeniem praw członków Koła? Czy taka uchwała będzie zgodna ze Statutem PZŁ, Prawem Łowieckim i Regulaminem Polowań? Nadmieniam, że są to łowiska leśne, sąsiadujące ze sobą i praktycznie najlepsze w obwodzie. Sytuacja finansowa koła jest znakomita.

Odpowiedź:
Jeżeli większość członków poprze taką uchwałę, to poprze ograniczenie swoich praw. W demokracji jest to możliwe. Koło samo decyduje o sposobie prowadzenia gospodarki łowieckiej i może również w ten sposób zdecydować. Równocześnie istniej możliwość odwołania się od takiej uchwały do ZO, ale wątpię, czy ZO uchyliłby taką uchwałę.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.