strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zenon Eineberg
Data: 10/12/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy myśliwy nie posiadający własnej broni oraz nie posiadający zezwolenia może wykonywać polowanie indywidualne?

Odpowiedź:
Bez pozwolenia na broń, a więc decyzji administracyjnej wydanej na daną osobę, nie może ona wykonywać polowania w części, która wymaga używania broni. Przypomnę, że zgodnie z ustawą polowanie to również np. tropienie i łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych, za zezwoleniem ministra właściwego do spraw środowiska, które nie wymaga posiadania broni.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.