strona główna forum dyskusyjne
Pytał: mirka
Data: 23/12/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: 10.05 br oszacowano mi szkodę w ziemniakach na 80% uszkodzenia powierzchni. 22.11. br oszacowano uszkodzenia na 90% powierzchni. Niestety kwota odszkodowania jest wielce zaniżona. Dlatego złożyłam wniosek o powołanie komisji pojednawczej. Mam pytanie w związku z tym czy powinnam zgłaszać na piśmie wniosek o szacowanie końcowe? Jak dalece niekorzystne jest dla mnie nie złożenie takiego wniosku, gdyby doszło do sprawy sądowej?

Odpowiedź:
Proszę zapoznać się z treścią rozporządzenia dot. szacowania szkód na http://www.lowiecki.pl/prawo/prawo_5.php. W tym rozporządzeniu znaleźć można odpowiedzi na postawione pytania. Jak wynika z § 4 ust.3 tego rozporządzenia, zgłoszenie gotowości do zbiorów, które poprzedza szacowanie ostateczne, powinno być złożone na piśmie. Jeżeli szacowanie końcowe odbyło się bez zgłoszenia na piśmie, to nie pogarsza to sytuacji strony poszkodowanej i w postępowaniu sądowym nie powinno to mieć znaczenia.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.