strona główna forum dyskusyjne
Pytał: maciej stempkowski
Data: 29/12/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy głosowanie absolutorium podczas WZ powinno się odbywać na poszczególnych członków zarządu z osobna, czy też na cały zarząd? Statut koła nie rozróżnia tej kwestii.

Odpowiedź:
Jeżeli statut koła nie określa sposobu głosowania absolutorium, to może to zrobić Walne Zgromadzenie. Sposób wybrany przez WZ byłby w tej sytuacji obowiązujący.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.