strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zbyszek Pabian
Data: 12/01/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy zarząd koła ma prawo odsprzedawać zwierzynę pozyskaną na polowaniu zbiorowym myśliwym po cenie wyższej niż obowiązująca w punkcie skupu.

Odpowiedź:
Oczywiście, że tak. Właścicielem tuszy jest koło i to ono ustala cenę, po jakiej
chce tuszę sprzedawać. Cena ta nie musi odpowiadać cenie ze skupu, jakkolwiek
ustalanie cen przez zarząd powinno mieć umocowanie w uchwale WZ. Przykładowo w moim kole obowiązuje uchwała WZ, która reguluje te sprawy, dając zarządowi uprawnienie do określenia cen tusz.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.