strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Pesot
Data: 17/01/2004
Publikacja: 05/10/2005
Pytanie: Miałem dwie jednostki broni, w 1995 roku jedną sprzedałem. Teraz chciałbym
dokupić 1 szt, czy będę musiał przechodzić procedurę uprawniającą?

Odpowiedź:
Sytuacja byłaby prosta, gdyby 1 szt. broni sprzedana została po wejściu w życie obowiązującej ustawy o broni, tj. po połowie 1999 r. Wówczas ważność decyzji administracyjnej o pozwoleniu na broń obejmowałaby 2 szt., a więc zakup obecnie drugiej sztuki broni nie powodowałby konieczności wydawania nowej decyzji administracyjnej.

Sytuacja, że broń sprzedana była w 1995 r. oznacza, że w momencie wejścia w życie obecnej ustawy o broni, miał Kolega jedną sztukę broni, a więc taka ilość jest obowiązującą obecnie. Oznacza to, że procedurę uprawniającą przy zakupie dodatkowej sztuki broni trzeba będzie jednak przechodzić. Procedura ta nie obowiązywałaby, gdyby sprzedać posiadaną obecnie broń i kupić w jej miejsce inną.

Najprawdopodobniej, taką jw. interpretację zastosuje również policja, ale nie twierdze tego w 100%. Moja wątpliwość wynika z faktu, że opisana sytuacja nie ma odbicia bezpośrednio w ustawie i jej rozwiązanie zależy od interpretacji tej ustawy, a interpretacja ta w KG Policji zmieniała się. Warto więc skontaktować się ze swoją komendą policji i spróbować podyskutować o zaliczeniu sobie prawa do posiadania dwóch sztuk broni, przez co zakup obenie drugiej broni byłby prosty.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.