strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zbyszek Figiel
Data: 17/01/2004
Publikacja: 18/12/2005
Pytanie: W naszym Kole panuje zwyczaj podawania efektow polowania tzw. dewizowego w
złotówkach. Brakuje mi w tych informacjach wiecej szczegołów takich jak ilość
zwierzyny, wyniki wyceny trofeum, etc. Jak to się powinno odbywać w Kole?

Odpowiedź:
Polowanie dewizowe to taka sama działalność łowiecka, jak wszystko inne czym zarząd kieruje w ciągu roku gospodarczego. Komisja rewizyjna jest tym organem koła, który ma statutowy obowiązek dokonać kontroli wszystkich działań zarządu i takiej samej kontroli powinna poddać przeprowdzane polowania dewizowe we wszystkich ich aspektach, a wiec finansowym, ilościowym, oceny trofeów, efektywności polowania, udziału członków koła w przygotowaniach i prowadzeniu takich polowań, rozliczeń z biurem polowań, oceny ofert tego lub innych biur, z których można było skorzystać, przestrzegania zasad etyki i bezpieczeństwa podczas takich polowań, dokumentów zwiazanych z polowaniem i pod każdym innym względem, który może interesować członków koła.

Podczas WZ zarząd przedstawia sprawozdanie z rocznej działalności i nie powinien ominąć w/w informacji dot. polowań dewizowych w kole. Równeiż KR powinna w swoim sprawozdaniu poświęcić kilka zdań organizowanym polowniom dewizowym dokonując ich oceny. Jeżeli członkowie koła nie znajdują w sprawozdaniu zarządu i KR wszystkich interesujących ich szczegółów, to mogą zadawać pytania zarządowi, a zarząd zobowiązany jest na te pytania podczas WZ odpowiedzieć. Członkowie mają równiez prawo i obowiązek oceniać działania zarządu w tych sprawach i ewentualnie podejmować takie uchwały, które określą zarządowi prawa i obowiązki związane z organizacją i sprawozdawczością z takich polowań.

W ostateczności, jeżeli statut koła przewiduje corocznie udzielenie zarządowi absolutorium, członkowie mogą zarządowi takiego absolutorium nie udzielić, jeżeli nie będą zadowoleni np. z organizacji lub sprawozdania z takiego polowania. Zarzad nie robi łaski WZ, które jest władzą koła i może wymusić na zarządzie aprobowane przez większość członków rozwiązania dot polowań dewizowych.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.