strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Adam Bałuch
Data: 17/01/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy uchwała Walnego Zgromadzenia członków koła o następującej treści : ..."Trofea pozyskanych samców zwierzyny płowej należy niezwłocznie po dokonaniu odstrzału przedstawić łowczemu lub podłowczemu"...., jest sprzeczna z obowiązująymi w PZŁ aktami prawnymi?

Odpowiedź:
Uchwała w podanym brzmieniu nie jest sprzeczna z żadnym aktem prawem obowiązującym w PZŁ. WZ koła jest jego władzą i nie ma ograniczeń w stanowieniu prawa wewnątrz koła w aspekcie prowadzenia gospodarki łowieckiej, za którą koło odpowiada zgodnie z ustawa "Prawo Łowieckie". Jeżeli za gospodarkę łowiecka odpowiada, to może żadać, aby rezultaty gospodarki w postaci poprawności pozyskania zwierzyny były znane kołu od razu po dokonaniu odstrzału.

Powyższe nie uchybia obowiązkowi przedstawienia trofeów do oceny w nadleśnictwach, które jest wymagane prawem.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.