strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zenon Eineberg
Data: 18/01/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Miesiac temu zwróciłem się do Zarządu Koła, o wystawienie mi zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami i opłatami, jak rownież o dokonanie rozliczenia finansowego wobec Kola? Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi.


Odpowiedź:
Nie wiem w jakiej formie poproszono zarząd i dla jakich celów miało być wystawione to zaświadczenie, dlatego trudno mi wypowiedzieć się jednoznacznie, czy zarząd powinien czy nie takie zaświadczenia wydawać. Na pewno jednak zobowiązany jest poinformować członka o stanie jego rozliczeń z kołem. To podstawowa informacja w relacji członek - koło i zarząd nie powinien lekceważyć sobie takiej prośby członka. Informacja powinna zostać przekazana członkowie niezwłocznie, nie później niż po najbliższym posiedzeniu zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.