strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zenon Eineberg
Data: 18/01/2004
Publikacja: 23/09/2006
Pytanie: Czy na prośbę myśliwego Zarząd Koła jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie wszelkie operacje finansowe w poszczególnych miesiącach, dot. to delegacji, premie za odstrzelona zwierzynę, rozliczenie rachunkow, polowania dewizowe, itd.?

Odpowiedź:
Nie, zarząd nie ma takiego obowiązku. Członek koło nie jest uprawniony do kontroli działalności zarządu, bo w kole upoważniona jest do tego tylko komisja rewizyjna. Informację zawarta w pytaniu, zarząd przedstawia KR, a na WZ powinien ją ująć w swoim sprawozdaniu lub odpowiedzieć członkom na szczegółowe nawet pytania zgłoszone podczas WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.