strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zenon Eineberg
Data: 18/01/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy skarbnik Kola ma prawo dysponować pieniędzmi myśliwego bez jego zgody?

Odpowiedź:
Nie bardzo rozumiem, o jakie pieniądze chodzi. Jeżeli członek wpłaca np. składkę do koła, to pieniądze te są po tej operacji pieniędzmi koła, a nie członka. To samo dotyczy pieniędzy, które skarbnik ma wypłacić członkowi koła, bo do chwili wypłaty są one pieniędzmi koła, a nie członka. Skarbnik w praktyce w ogóle nie dysponuje pieniędzmi członka, chyba, ze członek da pieniądze skarbnikowi na inny cel, nie związany z kołem, ale wówczas jest to rozliczenie dwóch osób fizycznych i stanowisko skarbnika nie ma tu żadnego znaczenia.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.