strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Piotr Nowakowski
Data: 18/01/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Wiem, że już jest przygotowywany nowy projekt o prywatnych terenach łowieckich w Polsce po wejściu do UE. Także likwidacja PZŁ. W całej UE już tak jest i wiem, że rolnicy już nie wpuszczają myśliwych na pola i niszczą urządrzenia łowieckie. Uważam, że to jest słuszne, bo śmieszne, że jeszcze obowiązuje ustawa komunistyczna.

Odpowiedź:
W Sejmie jest projekt zmian do ustawy 'Prawo łowieckie', związanych z wejściem Polski do UE. Propozycje zmian, dyskusje w komisji sejmowej oraz komentarze z prasy łowieckiej dostępne są na http://www.lowiecki.pl/nowelizacja/index.php. W projekcie tym jednak, nie ma żadnych propozycji obejmujących wprowadzenie prywatnych terenów łowieckich.

W państwach UE obowiązują różne od polskiego modele łowiectwa, a chociaż zdarzają się u nas niszczenia urządzeń łowieckich, to jest to raczej przejaw głupiego wandalizmu, niż batalii właścicieli gruntów o sprywatyzowanie obwodów łowieckich. Model polskiego łowiectwa, choć swoje podstawowe ramy uzyskał w roku 1959, to jednak opiera się na ustawie z roku 1995, a więc trudno nazwać go modelem komunistycznym. Patrząc przekrojowo na różne modele obowiązujące w Europie i świecie, model polski jest postrzegany jako wyjątkowo korzystny dla rozwoju łowiectwa i jak dotychczas nie konfliktuje myśliwych, leśników i rolników.

Bezprzecznie PZŁ będzie się zmieniał, szczególnie wewnętrznie musi się reformować, aby nadążać za dokonującymi się zmianami ekonomicznymi i społecznymi. Nie oznacza to jednak, że w najbliższym czasie należy spodziewać się zmian podstaw obowiązującego obecnie modelu łowiectwa, bo dla zmian w kierunku jego prywatyzacji nie ma akceptacji, co pokazuje między innymi opublikowana w serwisie ankieta na ten temat.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.