strona główna forum dyskusyjne


Pytał: MarCo
Data: 09/09/2002
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: W kole obowiązuje tzw. statut ramowy i Walne Zgromadzenie odbywa się w tzw. II terminie. W zebraniu uczestniczy 22 członków na 35 członków koła. W porządku obrad przesłanym członkom koła nie ma punktu dotyczącego głosowań w sprawie zmiany statutu, ale na zebraniu zarząd koła zgłasza wniosek w sprawie dokonania zmian w statucie. Za dokonaniem zmian w głosowaniu jawnym głosuje 15 członków (na 22 obecnych). Czy WZ miało prawo przyjmować uchwały w sprawie zmian statutowych?

Odpowiedź:
W żadnym wypadku nie można było wprowadzać do porządku obrad punktu o zmianach w statucie, jeżeli nie było tego punktu w projekcie porządku posiedzenia rozesłanym członkom wraz ze zwoływaniem tego posiedzenia, niezaleznie ile osób głosowało za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad podczas WZ. Jeżeli zebranie uzupełniło proponowany porządek o zmiany w statucie, to taka uchwała jest naznaczona wadą i powinna być uchylona przez ZO PZŁ. Jeżeli ZO sam nie zauważył tego uchybienia (mógł nie doczytać w protokóle), to na pewno na odwołanie od tej uchwały choćby przez jednego członka koła, powinien ją uchylić. Tak samo powinien zrobić z uchwałą o zmianie statutu, jeżeli ją podjęto, jako podjętą bez podstawy w porządku obrad.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.