strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Kazimierz Zalewski
Data: 03/02/2004
Publikacja: 27/08/2005
Pytanie: Zamierzamy zmienić siedzibę koła na adres prywatny. Wiem, że jest to dopuszczalne, jednak mamy obawy, czy osoba, której dotyczy ten adres nie byłaby opodatkowana na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odpowiedź:
Pojecie siedziby koła nie jest tożsame z biurem zarządu koła, czy też z adresem koła. Zapisana w statucie siedziba na pewno nie ma takich znaczeń. Jeżeli w kole obowiązuje tzw. statu ramowy, to w miejscu wskazanym na siedzibę koła wystarczy podanie miejscowości. Podawanie w statucie koła adresu pocztowego jest zbyteczne i niecelowe. Każda zmiana tegoż adresu wymagałaby zmiany statutu koła.

Niezaleznie od siedziby, koło może mieć swoje biuro i wtedy dochód właściciela z powierzchni biura byłby opodatkowany. Jeżeli zaś aderes któregokolwiek z członków koła, np. sekretarza zarządu służyłby tylko do odbioru poczty, to nie może być mowy o dochodzie tegoż członka do opodatkowania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.