strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Robert Żmuda
Data: 12/09/2002
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być przesłane do każdego myśliwego w formie komunikatu, który wchodzi w życie z określonym dniem? Jaką ważność mają takie uchwały? Czy nowe Walne Zgromadzenie automatycznie anuluje poprzednie uchwały jak mają się z nimi zapoznać koledzy, którzy nie mogli uczestniczyć na Walnym Zebraniu?

Odpowiedź:
Nie ma obowiązku rozsyłania uchwał WZ do wszystkich członków, chyba że tak stanowi statut koła lub podjęta wcześniej uchwała WZ regulujące te kwestie. Z drugiej strony, osoby zainteresowane mają prawo do zapoznania sie z tymi uchwałami, np. umawiając się z zarządem na jego posiedzenie w celu przejrzenia protokółu z WZ lub żądając przysłania konkretnej uchwały na piśmie. Zarząd zobowiazany jest udostęniać protokół i wszystkie uchwały WZ członkom na ich życzenie. Powyższe nie zmienia faktu, że prawidłowo działający zarząd powinien rozsyłać szczególnie ważne uchwału WZ, aby zagwarantować, że członkowie są ich świadomi i bedą je wypełniać zgodnie z wolą WZ. Nie istnieje mechanizm, że każde WZ automatycznie anuluje poprzednie uchwały. Każda uchwała WZ powinna mieć wskazanie od kiedy wchodzi w życie i na jaki okres obowiązuje. Najczęściej jednak wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale nie musi to być regułą. Jeżeli ważność uchwały nie jest określona, to należy przyjąć, że podjęto ja na okres nieokreślony i zmienić tę uchwałę może tylko inna uchwała. Nie dotyczy to np. uchwał, z których treści wynika ich ważność, np. uchwał o przyjęciu budżetu na rok gospodarczy 2002/2003 nie obowiązuje oczywiście w roku następnym.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.