strona główna forum dyskusyjne
Pytał: J. Kłapucki
Data: 07/10/2002
Publikacja: 13/08/2005
Pytanie: Czy ZO PZŁ ma podstawy prawne, aby twierdzić, że "odstrzały" wydane przez Łowczego Koła powinny być podpisane przez Przewodniczącego Koła i tylko on może je przedłużyć o następny okres?

Odpowiedź:
ZO PZŁ swoje stanowisko opiera prawdopodobnie na statucie koła. Jeżeli jest to statut tzw. ramowy to odpowiednie zapisy w art. 41 są następujące:
  1. Oświadczenia woli w imieniu Koła składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona. W imieniu Koła Zarząd składa oświadczenia na piśmie, umieszczając swoje podpisy pod nazwą Koła.
  2. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Koła.
W świetle ust. 1 cytowanego wyżej, podpis pod odstrzałem powinny złożyć 2 osoby z zarządu, a w świetlwe ust.2, może to być jedena osoba wyznaczona przez zarząd. Tą osobą może być łowczy na podstawie uchwały zarządu i wówczas stanowisko ZO żądające podpisu Przewodniczącego Koła byłoby nieprawidłowe.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.