strona główna forum dyskusyjne
Pytał: MarCo
Data: 17/02/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Statut koła stanowi, że członkiem koła łowieckiego może być pełnoletni obywatel RP, który m.in. "złożył własnoręcznie podpisaną deklarację oraz uiścił wpisowe", a "przyjęcia członka Zrzeszenia PZŁ do koła dokonuje zarząd koła po rozpatrzeniu deklaracji i wysłuchaniu zainteresowanego".

W związku z tymi zapisami nasuwają mi się pytania:
  1. Czy członek innego koła łowieckiego, który został przyjęty do koła przez zarząd, lecz nie złożył deklaracji i nie uiścił wpisowego, jest już pełnoprawnym członkiem nowego koła i posiada bierne i czynne prawo wyborcze?
  2. W którym dokładnie momencie w/w przestaje być członkiem w kole, które opuszcza, a w którym momencie zostaje pełnoprawnym członkiem nowego koła?


Odpowiedź:
ad1) Przy takim zapisie statutowym, członkiem staje się po wpłaceniu wpisowego. Decyzja zarządu o przyjęciu przy nie złożeniu deklaracji jest uchybieniem zarządu, ale do rozliczenia przez WZ, a ponieważ została podjęta, może być podważona tylko przez WZ. Wpłata wpisowego jest decyzją kandydata i jeżeli nie wpłacił, to wskazał, że nie chce być członkiem. Jeżeli jednak zarząd zaakcepuje powyższe i będzie go traktował jak członka, to dopiero WZ może go z tego rozliczyć.

ad2) Nie ma specjalnego obowiazku śledzenia momentu przejścia danego członka z koła do koła. Członkiem poprzedniego koła przestaje być z datą złożenia takiego oświadczenia w tym kole, a członkiem nowego staje w momencie przyjęcia przez zarząd.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.