strona główna forum dyskusyjne
Pytał: MarCo
Data: 17/02/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Statut koła stanowi, że członkiem koła łowieckiego może być pełnoletni obywatel RP, który m.in. "złożył własnoręcznie podpisaną deklarację oraz uiścił wpisowe", a "przyjęcia członka Zrzeszenia PZŁ do koła dokonuje zarząd koła po rozpatrzeniu deklaracji i wysłuchaniu zainteresowanego".

W związku z tymi zapisami nasuwa mi się pytanie:

Kiedy powinien dostarczyć do nowego koła zaświadczenie o skreśleniu w kole poprzednim?

Odpowiedź:
Nie ma obowiązku dostarczania zaświadczenia o przestaniu być członkiem w innym kole. Powyższe nie oznacza, że zarząd przyjmujący nowego członka, nie mógłby zażądać od niego takiego zaświadczenia przed podjęciem decyzji lub też zażądania takiej informacji od tego drugiego koła.
Nieskuteczny obieg informacji w PZŁ nie ma wpływu na decyzje o przyjęciu do koła i zarząd koła, które przyjmuje danego myśliwego sam wyznacza standardy takiego przyjęcia, nie musząc się martwić, czy dany członek nie jest już członkiem macierzystym w innym kole. Poleganie na oświadczeniu zainteresowanego jest wystarczające, a jeżeli okaże się, że oświadczenie to było kłamliwe, byłyby podstawy do skreślenia danego członka, ale wcale takie skreślenie nie byłoby obligatoryjne.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.