strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Tomasz Janiuk
Data: 21/03/2003
Publikacja: 19/08/2005
Pytanie: Czy rezygnacja z pracy w Zarządzie wypowiedziana przez Łowczego na posiedzeniu Zarządu Koła (zaprotokółowano) w obecności pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej (łącznie siedem osób) skutkuje zaprzestaniem pełnienia funkcji w Zarządzie? Jeżeli tak to, od kiedy należy przyjąć moment zaprzestania pełnienia funkcji członka Zarządu w rozumieniu $72 p.2,3 Statutu PZŁ.

Odpowiedź:
Złożona rezygnacja nie skutkuje natychmiastowym zaprzestaniem pełnienia funkcji łowczego, bo jego rezygnacja musi został potwierdzona przez WZ (§72 ust.3 Statutu PZŁ). Powołny §72 ust.2 Statutu PZŁ wskazuje powody, które mogą upoważnić władze koła do stwierdzenia tego faktu. Tak więc formalnie, ale i faktycznie łowczy pełni swoją funkcje, aż do momentu odbycia WZ i odwołania go.

Inną sprawą jest, czy łowczy wykonuje dalej swoje obowiązki czy nie.
Jeżeli zdecyduje się nie wykonywać żadnych obowiązków i po prostu nie przychodzi na posiedzenia zarządu, a jego obowiązki muszą być wykonywane, to inny/inni członek/członkowie tego zarządu może/mogą wykonywać te obowiązki na podstawie decyzji zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.