strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Hawrot Waldemar
Data: 03/04/2003
Publikacja: 19/07/2006
Pytanie: Czy myśliwy przebywający na polowaniu jest zobowiązany posiadać przy sobie aktualny dokument potwierdzający przystrzelanie i sprawność techniczną broni?

Odpowiedź:
Obowiązek taki nie wypływa z żadnego aktu prawnego ogólnie obowiązującego, a więc bazując tylko na tym prawie obowiązku takiego nie ma.

Powyższe nie wyklucza, że WZ koła lub nawet tylko zarząd koła podejmują uchwałę, że do polowań w kole dopuszczone są osoby, które używają broni przystrzelanej w danym roku. Taka uchwała powinna określać jak ten obowiązek jest w kole dokumentowany. Najczęściej zarząd sporządza listę broni i osób, które odbyły obowiązkowe przystrzelanie broni np. podczas zbiorowej wizyty na strzelnicy oraz uzupełnia tę listę o zaświadczenia przyniesione od instruktorów strzelectwa lub rusznikarzy. Mając taką aktualną listę, zarząd może się nią posługiwać np. do dopuszczenia danej broni do polowania. Nie można wykluczyć, że w danym kole może istnieć obowiązek posiadania takiego zaświadczenia podczas polowania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.