strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Benek
Data: 03/04/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: W moim kole jeden z kolegów poprosił Zarząd Okręgowy o urlop i zgodnie ze Statutem PZŁ takiego mu udzielono. Pytanie moje jest następujące:
Czy Zarząd Koła ma obowiązek powiadomić tego kolegę o mającym się odbyć Walnym Zebraniu? Przebywa on nadal na urlopie, a w myśl Statutu PZŁ zawieszono go w prawach i obowiązkach. Jeżeli kolega ten zaszczyci swą obecnością Walne Zebranie to co mu wolno? Co w stosunku do niego może uczynić Przewodniczący obrad Walnwgo Zebrania jeżeli kolega ten będzie zachowywał się nagannie?

Odpowiedź:
Jeżeli członek PZŁ został zawieszony w prawach i obowiązkach członka Związku, to nie ma ani obowiązków, ani żadnych praw członka koła. Oznacza to, że o WZ nie musi być powiadamiany, a gdyby przyszedł to mógłby być tylko gościem, chyba, że WZ nie życzyłoby sobie jego obecności i powinien on wówczas WZ opuścić.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.