strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Łowczy K.Ł Hubertus - Jacek Pietryga
Data: 05/04/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy nieudzielenie absolutorium jednemu z członków zarządu jest równoznaczne z jego odwołaniem? Czy Walne Zgromadzenie w głosowaniu musi go odwołać?

Odpowiedź:
Jeżeli obowiązuje statut ramowy, to WZ może ale nie musi głosować odwołania członka zarządu, który nie otrzymał absolutorium. W innych statutach zgodnie z ich zapisami, które mogą np. stanowić, że nie udzielenie absolutorium jest automatycznym odwołaniem z funkcji w zarządzie.
Więcej na ten temat w dyskusji na forum: http://www.lowiecki.pl/forum/read.php?f=15&i=5756&t=5756.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.