strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek z Konina
Data: 15/04/2003
Publikacja: 04/09/2005
Pytanie: Czy członek koła, który nie jest selekcjonerem może być podprowadzającym na polowaniu dewizowym na kozły?

Odpowiedź:
Członek koła, który nie jest selekcjonerem, nie może być podprowadzającym na polowaniu dewizowym na kozły. Wprawdzie żaden przepis o tym nie stanowi, ale jeżeli to osoba podprowadzająca odpowiada za właściwy wybór kozłów do odstrzału przez myśliwego zagranicznego, to powinna ona mieć uprawnienia selekcjonerskie. W przeciwnym razie, na jakiej podstawie dokonywała wyboru?

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.