strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Krzysztof Pilarski
Data: 15/04/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy wniosek 1/3 członków o dołączenie do Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia punktu: Wykluczenie z Koła, powinien zawierać czytelne podpisy wnioskodawców oraz uzasadnienie tego wniosku ze wskazaniem powodów takiego wniosku? Czy dopuszczalne jest jedynie powołanie się wyłącznie na zapis Statutu o nieprzestrzeganiu zasad współżycia koleżeńskiego lub utratę walorów dających rękojmę etycznego wykonywania łowiectwa?

Odpowiedź:
Osoby podpisujące wniosek muszą być jasno identyfikowalne, np. poprzez ich wymienienie na końcu, z ich osobistym podpisem obok. Wniosek powinien być uzasadniony, bo w tym punkcie posiedzenia, powinna być dyskusja na temat, w jaki sposób dana osoba naruszyła zasady współżycia koleżeńskiego lub utraciła walory dające rękojmię etycznego wykonywania łowiectwa. Brak sformułowanych zarzutów może być podstawą do uchylenia uchwały WZ przez ZO PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.