strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Krzysztof Pilarski
Data: 15/04/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Statut stanowi że o wprowadzeniu nowych punktów do Porządku Obrad W.Z., Zarząd Koła zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków Koła na piśmie. Czy ma więc obowiązek przedstawienia podtwierdzenia odbioru tego zawiadomienia (np.list polecony)? Jakie są skutki prawne, jeżeli zawiadomienie dotarło do członków Koła w terminie krótszym niż 7 dni (data doręczenia), pomimo że Zarząd wysłał zawiadomienie w ustawowym terminie?

Odpowiedź:
Zarząd zobowiązany jest wysłać zawiadomienie w określonym przez statut terminie. Czy listem poleconym, czy zwykłym zależy od stanowiska WZ lub stosowanej od lat pragmatyki. Dojście listu na mniej niż 7 dni przed posiedzeniem, jeżeli wysłany był w terminie nie jest argumentem.
Ostatecznej weryfikacji prawidłowości zwołania WZ powinna być uchwała tegoż gremium stwierdzająca, że WZ zwołane zostało zgdnie ze statutem i ze względu na odpowiednie quorum jest ważne. Taka uchwała decyduje, ale daje również podstawę członkom koła do odwołania się od niej do ZO PZŁ, który jeżeli uzna argumenty za słuszne może unieważnić całe WZ i nakazać zwołanie go prawidłowo ponownie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.