strona główna forum dyskusyjne
Pytał: pseud. antoni
Data: 06/05/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy WZ może podjąć uchwałę , która zapewni stałą obecność członka/członków Komisji Rewizyjnej na wszystkich posiedzeniach Zarządu tylko w charakterze obserwatora (bez dokonywania zmian w statucie koła, lub zmiany w regulaminie Komisji Rewizyjnej)?

Odpowiedź:
Jak najbardziej, WZ może podjąć taką uchwałę np. dot. przewodniczącego KR lub jej członka na posiedzeniach zarządu, zobowiązując zarząd do informowania KR o terminach swoich posiedzeń. Nakazanie w uchwale obecności większej ilości członków KR lub całego jej składu byłoby formalnie prawidłowe, ale życiowo nielogiczne.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.