strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Artur Burza
Data: 25/08/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: W moim kole zaistniała taka sytuacja: W ubiegłym roku decyzją Zarządu przyjęliśmy do Koła na członka niemacierzystego Kolegę, który już kiedyś u nas polował i sam zrezygnował odchodząc do innego Koła. Kolega ten nie złożył do WZ podania o zwolnienie go z opłaty wpisowego, więc zgodnie ze Statutem Koła(Statut ramowy)powinien tą opłatę uiścić. Na nastepnym posiedzeniu Zarządu na pytanie skierowane do Skarbnika o wpłatę tego wpisowego padła odpowiedź, że wszystko jest załatwione. W tej chwili wyszło na jaw, że opłata ta nie została dokonana. Zwróciliśmy się do tego myśliwego, aby wyjaśnił powód nie zapłacenia wpisowego do tej pory. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w chwili składania podania o przyjęcie do Koła myśliwy ten dostał zapewnienie od Prezesa i Skarbnika o tym, iż nie będzie musiał uiszczać wpisowego. Przez ten okres zmienił się Zarząd. Kolega, który był Skarbnikiem jest teraz Prezesem, a kolega, który był Prezesem nie jest już w Zarządzie. Na posiedzeniu, na którym rozpatrywano to podanie był obecny jeszcze Łowczy, którym do dzisiaj jestem ja. Jakie trzeba podjąć kroki w stosunku do byłego Prezesa i byłego Skarbnika? Jak wyegzekwować zaległe opłaty od myśliwego, który chce teraz zrezygnować z członkostwa w Kole nie dokonując opłat?

Odpowiedź:
Moim zdaniem nie można podjąć żadnych kroków formalnych wobec Prezesa i Skarbnika. Najprawdopodobniej przez ostatnimi wyborami otrzymali absolutorium i dalej nie można ich już rozliczać.

Co do myśliwego, który nie wpłacił wpisowego, to zobowiązanie dalej na nim wisi, nawet gdyby zrezygnował obecnie z członkostwa. Gdyby nie chciał tego wpisowego zapłacić, można dochodzic tej zapłaty przed sądem powszechnym z powództwa koła, reprezentowanego przez zarząd przeciw temu myśliwemu.

Biorąc pod uwagę, że myśliwy, który nie wniósł wpisowego był już członkiem oraz możliwość, że WZ może w tym kole zwolnić z tej opłaty, postawiłbym wpierw na WZ tę sprawę z wnioskiem o podjęcie uchwały o ściągnięciu z tego myśliwego opłaty wpisowej. Dopiero po podjęciu uchwały przez WZ, dochodziłbym wpisowego w sądzie.
Notabene dziwię się, w jaki sposób WZ może zwalniać z wpisowego, jeżeli w statucie ramowym wpisowe jest obligatoryjne, a więc WZ nie może z niego zwalniać (art.9 ust. pkt.5).

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.