strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zbyszek
Data: 28/08/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy za stan finansowy koła, a więc prawidłowość dokumentacji, prawidłowe rozliczanie Faktur, Rachunków, kwitów KP i KW odpowiadają wszyscy członkowie koła? Jak to się przekłada na stan pokontrolny, gdy U.S dopatrzy się błędów i np. wymierzy kary finansowe?

Odpowiedź:
Za finanse koła odpowiada cały zarząd, a jeżeli statut koła nakłada taki obowiązek tylko na skarbnika, to on odpowiada jednoosobowo. Ewentualne kary finansowe dotykają całe koło i są pokrywane z jego kasy, a nie obciążają poszczególnych członków zarządu, chyba, że ich działanie nosi znamiona przestępstwa skarbowego, co zostanie udowodnione któremuś z członków zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.