Nad Niemnem

Kwiecień 1998 - polowanie na głuszce - Mikołajewszczyzna nad Niemnem, rejon Stołpce, 70 km na południowy zachód od Mińska.
Niemen... Stoję nad tą prastarą, prapolską rzeką, pełen zadumy i żalu - toż to przecież nasz raj utracony (nie tylko łowiecki).