Nad Niemnem

Dwie strzałki pokazują miejsca, w których łączą się rzeki Ussa, Niemaniec i Łosza. Tu rodzi się Niemen.
Mapa jest sprzed melioracji, więc widać dawne źródło (), którego dziś już nie ma. Niemaniec i Łosza wypływały kiedyś z jednego miejsca.