Nad Niemnem

Niemaniec - jeszcze w latach 80. XX wieku miał 30 km i miał swoje źródło. Teraz ma kilka km, a za źródło umownie wybrano dwa kanały melioracyjne.
Niemaniec w zasadzie też już niestety jest kanałem i dopiero gdy wpadają do niego rzeki Ussa (115 km) i Łosza (45 km), powstaje wielki Niemen.