1/24

3/24

16.04.2010r. - pierwszego ranka Św. Hubert dał 2 głuszce - Cześkowi (z lewej) i Robertowi.