24/24

2/24

Głuszec Roberta strzelony 16.04.2010r. - pierwszy na tej wyprawie, a drugi w życiu.
Dający pełną radość, bo zdobyty z klasycznego podchodu - poprzedni był strzelony na zapadach.