4/17

6/17

Wielki głuszec Marka - zaraz po strzale.