5/17

7/17

Szczęśliwy strzelec w tradycyjny sposób niesie głuszca.