18/36

20/36

Ostoja głuszców - wspaniałe dzikie uroczyska, do których dostępu bronią zwalone drzewa i przepastne bagna.
Niewiele jest już takich miejsc na świecie. A oto inne zdjęcia dziczy.