Od lewej - Marian, Wojtek, Sasza, Jura, Zdzicho i Lechutek. Dwaj zdobywcy głuszców trzymają medale.