Od lewej - Marian, Piotr (podprowadzający), Wojtek, "koziołek" (podprowadzający),
??? (syn Piotra - podprowadzający), Jura (dyrektor), ja, Siergiej (podprowadzający).