Najlepsze tokowisko cietrzewi znajdowało się na starej orce. Grało na nim aż 11 kogutów.
Na środku widać budkę, do której zmierza Lechutek. Siedział w niej razem z Marianem.