16.04.2012. Lechutek ze swym pierwszym cietrzewiem strzelonym przed szabasem.