16.04.2012. Lechutek ze swym drugim cietrzewiem strzelonym tego samego ranka z tej samej budki.