Piękny, wielki głuszec strzelony przez Wojtka 17.04.1012., z klasycznego podchodu.