Wojtek ze swoimi trofeami, których zdobycie rozdzieliło kilka godzin snu.