Marian ze swoim drugim cietrzewiem (czwartym strzelonym w ciągu dwóch dni na tym samym tokowisku).