Marian ze swoim drugim cietrzewiem i Wojtek z głuszcem i słonką.