Tomek z głuszcem. Podczas niekończących się opowieści, długo nie mógł uwierzyć, że to się naprawdę wydarzyło.
Przeżywał to znowu i znowu... Powoli spływały emocje i whisky...