Zwarty i gotowy Marek na ciągach słonek. To ostatni dzień pobytu, ostatnia szansa.