Bieszczady 2017 - Bezmiechowa - lotnisko szybowcowe. Od lewej ja, Józek, Ania (córka Józka).